EntertainmentVideos

‘ए त्यो मुला को हो र ?’ आदर्शहरु मरेको र मारिएको समाज त्यस्तै हुन्छ, जस्तों हाम्रो समाज छ ।

‘ए त्यो मुला को हो र ?’ आदर्शहरु मरेको र मारिएको समाज त्यस्तै हुन्छ, जस्तों हाम्रो समाज छ ।

 

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker