MusicVideos

Naya Nepal- The Shadows ‘Nepal’ With Lyrics

Naya Nepal- The Shadows ‘Nepal’ © (Official Music Video)


हेर नयाँ छ मान्छे, हेर पुरानो ब्यवहार

हेर बुद्धको आँखा , हेर कुर्सीको खेल 


नयाँ छ नेपाल , पुरानो गतिबिधी 

बिजुली छैन, रोकिएको छ प्रबिधी

नयाँ छ सरकार, चुप्चाप नेपाली
रुदै छ नेपाल , दु:खले पुरिएको छ यो नेपाली 

हेर राजनीति छायो, यहाँ बोलीको खेल

हेर रोएको आँखा, यहाँ दु:ख अनेक 

नयाँ छ नेपाल , पुरानो गतिबिधी 

बिजुली छैन, रोकिएको छ प्रबिधी

नयाँ छ सरकार, चुप्चाप नेपाली

रुदै छ नेपाल , दु:खले पुरिएकोछ नेपाली 

हेरन यीनका आँखामा, कति सपना अल्पत्र छन्

हेरन भोको पेटमा, कति जनता भोकानै छन् 

मागेको धेरै होईन, सिङै एउटा नेपाल दे 

मागेको भबिस्य होईन, बर्तमानमा सुधार ले 

नयाँ छ नेपाल , पुरानो गतिबिधी 

बिजुली छैन, रोकिएको छ प्रबिधी

नयाँ छ सरकार, चुप्चाप नेपाली

रुदै छ नेपाल , दु:खले पुरिएकोछ नेपाली

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker