Admission Open AdvertisementAdvertisement

Admission open in Diamond Higher Secondary School

Diamond Higher Secondary School, Lekhnath-7, Talchowk announces Admission open for the academic year 2073 B.S.

——————————————————————————————————-

डायमन्ड उच्च मा.वि. को भर्ना सम्बन्धी

सूचना ∕

कास्की जिल्लाकै शैक्षिक इतिहासमा विश्वसनीय शैक्षिक केन्द्रका रुपमा स्थापित यस डायमन्ड उच्च मा.वि. लेखनाथ–७, तालचोक कास्कीमा शैक्षिक वर्ष २०७३ का लागि सीमित सिटमा नर्सरी देखि कक्षा ८ सम्म भर्ना खुलेको जानकारी गराइन्छ ।

प्राचार्य

डायमन्ड उ.मा.वि.

०६१५६०१४६

———————————————————————————————————

Diamond Higher Secondary School Admission Open 2073

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker