Past Events

1st Mr. BullsMen Open National Body Building Competition 2071

National Body Building Competition

Organised by: Bullsmen Club

Venue: Pokhara Sabhagriha, Pokhara

Date: 2071 B.S Jestha 24

1st Mr. Bulls Men Open National Body Building

नेपाल ब्यायाम मन्दिरका रामबहादुर दाहाल बने बुल्स मेन ।

पोखरा, २४ जेष्ठ।

नेपाल ब्यायाम मन्दिरका रामबहादुर दाहाल बुल्स मेन भएका छन्। उनले आफ्ना ५ प्रतिद्वन्दीलाई पछि पार्दै “प्रथम मिस्टर बुल्स मेन राष्ट्रिय खुला शारिरीक सुगठन प्रतियोगिता”को उपाधि जितेका हुन्। उनले उपाधिका साथ नगद १ लाखका साथै आफ्नो तौल समूहमा प्रथम भए बापतको नगद १० हजारसहित मेडल र प्रमाण पत्र प्राप्त गरे।

Photographer: Sujit

1st Mr. Bulls (1) 1st Mr. Bulls (2) 1st Mr. Bulls (3) 1st Mr. Bulls (4) 1st Mr. Bulls (5) 1st Mr. Bulls (6) 1st Mr. Bulls (7) 1st Mr. Bulls (8) 1st Mr. Bulls (9) 1st Mr. Bulls (10) 1st Mr. Bulls (11) 1st Mr. Bulls (12) 1st Mr. Bulls (13) 1st Mr. Bulls (14) 1st Mr. Bulls (15) 1st Mr. Bulls (16) 1st Mr. Bulls (17) 1st Mr. Bulls (18) 1st Mr. Bulls (19) 1st Mr. Bulls (20) 1st Mr. Bulls (21) 1st Mr. Bulls (22) 1st Mr. Bulls (23) 1st Mr. Bulls (24) 1st Mr. Bulls (25) 1st Mr. Bulls (26) 1st Mr. Bulls (27) 1st Mr. Bulls (28) 1st Mr. Bulls (29) 1st Mr. Bulls (30) 1st Mr. Bulls (31) 1st Mr. Bulls (32) 1st Mr. Bulls (33) 1st Mr. Bulls (34) 1st Mr. Bulls (35) 1st Mr. Bulls (36) 1st Mr. Bulls (37) 1st Mr. Bulls (38) 1st Mr. Bulls (39) 1st Mr. Bulls (40) 1st Mr. Bulls (41) 1st Mr. Bulls (42) 1st Mr. Bulls (43) 1st Mr. Bulls (44) 1st Mr. Bulls (45) 1st Mr. Bulls (46) 1st Mr. Bulls (47) 1st Mr. Bulls (48) 1st Mr. Bulls (49) 1st Mr. Bulls (50) 1st Mr. Bulls (51) 1st Mr. Bulls (52) 1st Mr. Bulls (53) 1st Mr. Bulls (54) 1st Mr. Bulls (55) 1st Mr. Bulls (56) 1st Mr. Bulls (57) 1st Mr. Bulls (58) 1st Mr. Bulls (59) 1st Mr. Bulls (60) 1st Mr. Bulls (61) 1st Mr. Bulls (62) 1st Mr. Bulls (63) 1st Mr. Bulls (64) 1st Mr. Bulls (65) 1st Mr. Bulls (66) 1st Mr. Bulls (67) 1st Mr. Bulls (68) 1st Mr. Bulls (69) 1st Mr. Bulls (70) 1st Mr. Bulls (71) 1st Mr. Bulls (72) 1st Mr. Bulls (73) 1st Mr. Bulls (74) 1st Mr. Bulls (75) 1st Mr. Bulls (76) 1st Mr. Bulls (77) 1st Mr. Bulls (78) 1st Mr. Bulls (79) 1st Mr. Bulls (80) 1st Mr. Bulls (81)

1st Mr. Bulls (82) 1st Mr. Bulls (83) 1st Mr. Bulls (84)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker